БОЯБ-ын хамгаалал

Бүлэг3. БОЯБ-ын хамгаалал

Анхан шат 0(0 Үнэлгээ) 0 Сурагч
Үүсгэсэн: Elearn Ensure
Шинэчлэгдсэн огноо: Mon, 20-Jun-2022
Сургалтын тухай

Юу сурах вэ?

Хөтөлбөр
1 хичээл 00:00:00 цаг
БОЯБ-ын хамгаалал
1 хичээл 00:00:00 цаг
  • БОЯБ-ын хамгаалал
    Урьдчилан үзэх .
Багшийн тухай

Elearn Ensure

1 Үнэлгээ | 20 Сурагч | 39 Сургалт
Үнэлгээ
0
0 Үнэлгээ
  • (0)
  • (0)
  • (0)
  • (0)
  • (0)

Үнэлгээ

Үнэгүй
Хичээлд багтсан зүйлс: