Байгаль хамгаалагч, идэвхитэн байгаль хамгаалагч

Анхан шат 0(0 Үнэлгээ) 0 Сурагч
Үүсгэсэн: Elearn Ensure
Шинэчлэгдсэн огноо: Sun, 24-Jul-2022
Сургалтын тухай

Юу сурах вэ?

Хөтөлбөр
7 хичээл 00:04:02 цаг
Байгаль хамгаалагч, идэвхитэн байгаль хамгаалагч
7 хичээл 00:04:02 цаг
 • Байгаль хамгаалагч, идэвхитэн байгаль хамгаалагч
  Урьдчилан үзэх 00:04:02
 • Байгаль хамгаалагч
  Урьдчилан үзэх .
 • Байгаль
  Урьдчилан үзэх .
 • БО-ны гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээлэл
  Урьдчилан үзэх .
 • Рамсарын конвенци ба Монгол улс
  Урьдчилан үзэх .
 • Экосистемийн үйлчилгээ
  Урьдчилан үзэх .
 • Экосистемийн үйлчилгээ
  Урьдчилан үзэх .
Багшийн тухай

Elearn Ensure

1 Үнэлгээ | 8 Сурагч | 39 Сургалт
Үнэлгээ
0
0 Үнэлгээ
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

Үнэлгээ

Үнэгүй
Хичээлд багтсан зүйлс: