Биологийн олон янз байдал

Анхан шат 0(0 Үнэлгээ) 1 Сурагч
Үүсгэсэн: Elearn Ensure
Шинэчлэгдсэн огноо: Sun, 24-Jul-2022
Сургалтын тухай

Юу сурах вэ?

Хөтөлбөр
3 хичээл 00:17:10 цаг
Биологийн олон янз байдал
1 хичээл 00:05:54 цаг
 • Биологийн олон янз байдал
  Урьдчилан үзэх 00:05:54
Биологийн олон янз байдлын хамгаалал
1 хичээл 00:05:54 цаг
 • Биологийн олон янз байдлын хамгаалал
  Урьдчилан үзэх 00:05:54
Шугаман трансект ба зэрлэг амьтны мониторинг
1 хичээл 00:05:22 цаг
 • Шугаман трансект ба зэрлэг амьтны мониторинг
  Урьдчилан үзэх 00:05:22
Багшийн тухай

Elearn Ensure

1 Үнэлгээ | 6 Сурагч | 39 Сургалт
Үнэлгээ
0
0 Үнэлгээ
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

Үнэлгээ

Үнэгүй
Хичээлд багтсан зүйлс: