Бэлчээр ашиглалтын гэрээ

Анхан шат 0(0 Үнэлгээ) 0 Сурагч
Үүсгэсэн: Elearn Ensure
Шинэчлэгдсэн огноо: Sun, 24-Jul-2022
Сургалтын тухай

Юу сурах вэ?

Хөтөлбөр
2 хичээл 00:00:00 цаг
Бэлчээр ашиглалтын гэрээ
1 хичээл 00:00:00 цаг
 • Бэлчээр ашиглалтын гэрээ
  Урьдчилан үзэх .
Бэлчээр зохион байгуулалт
1 хичээл 00:00:00 цаг
 • Бэлчээрийн даац хэтрэлт ба МАА
  Урьдчилан үзэх .
Багшийн тухай

Elearn Ensure

1 Үнэлгээ | 20 Сурагч | 39 Сургалт
Үнэлгээ
0
0 Үнэлгээ
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

Үнэлгээ

Үнэгүй
Хичээлд багтсан зүйлс: