МАА-н маркетинг

Анхан шат 0(0 Үнэлгээ) 0 Сурагч
Үүсгэсэн: Elearn Ensure
Шинэчлэгдсэн огноо: Sun, 24-Jul-2022
Сургалтын тухай

Юу сурах вэ?

Хөтөлбөр
3 хичээл 00:05:20 цаг
МАА-н маркетинг
3 хичээл 00:05:20 цаг
 • Малын татвар ба экосистемийн үйлчилгээний төлбөр
  Урьдчилан үзэх 00:05:20
 • Малын тоо ба тэжээлийн хангамжийн хамаарал
  Урьдчилан үзэх .
 • Малын тоо толгойн татварын зарцуулалт
  Урьдчилан үзэх .
Багшийн тухай

Elearn Ensure

1 Үнэлгээ | 8 Сурагч | 39 Сургалт
Үнэлгээ
0
0 Үнэлгээ
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

Үнэлгээ

Үнэгүй
Хичээлд багтсан зүйлс: