Малын эрүүл мэнд

Анхан шат 0(0 Үнэлгээ) 0 Сурагч
Үүсгэсэн: Elearn Ensure
Шинэчлэгдсэн огноо: Fri, 22-Jul-2022
Сургалтын тухай

Юу сурах вэ?

 • Малын эрүүл мэнд ба эрүүл сүрэгтэн
Хөтөлбөр
2 хичээл 00:13:32 цаг
Малын эрүүл мэнд
2 хичээл 00:13:32 цаг
 • Малын тэжээлийн хангамж, ашиг шимийн хамаарал
  Урьдчилан үзэх 00:07:49
 • Малын эрүүл мэнд
  Урьдчилан үзэх 00:05:43
Багшийн тухай

Elearn Ensure

1 Үнэлгээ | 8 Сурагч | 39 Сургалт
Үнэлгээ
0
0 Үнэлгээ
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

Үнэлгээ

Үнэгүй
Хичээлд багтсан зүйлс: