НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ

Анхан шат 0(0 Үнэлгээ) 2 Сурагч
Үүсгэсэн: Elearn Ensure
Шинэчлэгдсэн огноо: Mon, 20-Jun-2022
Сургалтын тухай

Тус сургалтаас та Ногоон хөгжлийн бодлогын талаар дараах агуулгуудыг суралцах боломжтой.

Юу сурах вэ?

 • Байгалийн нөөцийн менежментийн тухай үндсэн мэдлэг
 • Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал
 • Ногоон хөгжлийн зарчим, түүний орон нутгийн бодит жишээнүүд
 • Циркуляр эдийн засаг, түүний боломжит хувилбарууд, орон нутгийн сайн жишээ
 • Экосистемийн үйлчилгээ ба түүний төлбөрийн механизм
Хөтөлбөр
1 хичээл 00:00:00 цаг
Үндсэн агуулга
1 хичээл 00:00:00 цаг
 • Бүлэг 1. Ногоон хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт
  .
Багшийн тухай

Elearn Ensure

1 Үнэлгээ | 19 Сурагч | 39 Сургалт
Үнэлгээ
0
0 Үнэлгээ
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

Үнэлгээ

Үнэгүй
Хичээлд багтсан зүйлс: