Ойн дагалт бүтээгдэхүүн боловсруулах аргачлал

Анхан шат 0(0 Үнэлгээ) 0 Сурагч
Үүсгэсэн: Elearn Ensure
Шинэчлэгдсэн огноо: Fri, 22-Jul-2022
Сургалтын тухай

Юу сурах вэ?

Хөтөлбөр
4 хичээл 00:15:47 цаг
Ойн дагалт бүтээгдэхүүн боловсруулах аргачлал
4 хичээл 00:15:47 цаг
 • Ойн дагалт бүтээгдэхүүн боловсруулах аргачлал
  Урьдчилан үзэх 00:05:57
 • Ойн зурвас байгуулах
  Урьдчилан үзэх .
 • Ойн нөхөн сэргээлт
  Урьдчилан үзэх 00:05:32
 • Ойн нөхөрлөлийн бизнес төлөвлөлт
  Урьдчилан үзэх 00:04:18
Багшийн тухай

Elearn Ensure

1 Үнэлгээ | 19 Сурагч | 39 Сургалт
Үнэлгээ
0
0 Үнэлгээ
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

Үнэлгээ

Үнэгүй
Хичээлд багтсан зүйлс: