ТХГН-ийн менежмент

Анхан шат 0(0 Үнэлгээ) 0 Сурагч
Үүсгэсэн: Elearn Ensure
Шинэчлэгдсэн огноо: Fri, 22-Jul-2022
Сургалтын тухай

Юу сурах вэ?

Хөтөлбөр
1 хичээл 00:11:14 цаг
ТХГН-ийн тогтвортой аялал жуулчлалын онцлог
1 хичээл 00:11:14 цаг
  • ТХГН-ийн тогтвортой аялал жуулчлалын онцлог
    Урьдчилан үзэх 00:11:14
Багшийн тухай

Elearn Ensure

1 Үнэлгээ | 8 Сурагч | 39 Сургалт
Үнэлгээ
0
0 Үнэлгээ
  • (0)
  • (0)
  • (0)
  • (0)
  • (0)

Үнэлгээ

Үнэгүй
Хичээлд багтсан зүйлс: