ТХГН-ийн хамгааллын менежмент

Анхан шат 0(0 Үнэлгээ) 0 Сурагч
Үүсгэсэн: Elearn Ensure
Шинэчлэгдсэн огноо: Sun, 24-Jul-2022
Сургалтын тухай

Юу сурах вэ?

Хөтөлбөр
1 хичээл 00:00:00 цаг
ТХГН-т аялал жуулчлалын үр нөлөө
1 хичээл 00:00:00 цаг
  • ТХГН-т аялал жуулчлалын үр нөлөө
    Урьдчилан үзэх .
Багшийн тухай

Elearn Ensure

1 Үнэлгээ | 20 Сурагч | 39 Сургалт
Үнэлгээ
0
0 Үнэлгээ
  • (0)
  • (0)
  • (0)
  • (0)
  • (0)

Үнэлгээ

Үнэгүй
Хичээлд багтсан зүйлс: