ТХГН т судалгаа хийх хэрэгцээ шаардлага

Анхан шат 0(0 Үнэлгээ) 0 Сурагч
Үүсгэсэн: Elearn Ensure
Шинэчлэгдсэн огноо: Sun, 24-Jul-2022
Сургалтын тухай

Юу сурах вэ?

Хөтөлбөр
2 хичээл 00:07:07 цаг
ТХГН-т судалгаа хийх хэрэгцээ шаардлага
1 хичээл 00:07:07 цаг
 • ТХГН-т судалгаа хийх хэрэгцээ шаардлага
  Урьдчилан үзэх 00:07:07
ТХГН-ын аялал жуулчлалын үр өгөөж
1 хичээл 00:00:00 цаг
 • ТХГН-ын аялал жуулчлалын үр өгөөж
  Урьдчилан үзэх .
Багшийн тухай

Elearn Ensure

1 Үнэлгээ | 8 Сурагч | 39 Сургалт
Үнэлгээ
0
0 Үнэлгээ
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

Үнэлгээ

Үнэгүй
Хичээлд багтсан зүйлс: