Тарималжих боломжийн үнэлгээ

Анхан шат 0(0 Үнэлгээ) 1 Сурагч
Үүсгэсэн: Elearn Ensure
Шинэчлэгдсэн огноо: Fri, 22-Jul-2022
Сургалтын тухай

Юу сурах вэ?

  • Ойн тогтвортой менежмент, ОУ, үндэсний туршлага
Хөтөлбөр
0 хичээл 00:00:00 цаг
Багшийн тухай

Elearn Ensure

1 Үнэлгээ | 13 Сурагч | 39 Сургалт
Үнэлгээ
0
0 Үнэлгээ
  • (0)
  • (0)
  • (0)
  • (0)
  • (0)

Үнэлгээ

Үнэгүй
Хичээлд багтсан зүйлс: